کاربر گرامی قبل از اقدام برای تهیه اشتراک ویژه، می‌بایست ابتدا در وب سایت فردیت وارد شوید و یا ثبت نام کنید. 

اشتراک 1 ماهه

1,290,000 تومان

 • دسترسی به تمام دوره های سایت
 • دسترسی به محتواهای اشتراکی
 • دسترسی به مجله فردیت(ویژه)
 • دسترسی به قسمت فکت های علمی

اشتراک 3 ماهه

2,900,000 تومان

 • دسترسی به تمام دوره های سایت
 • دسترسی به محتواهای اشتراکی
 • دسترسی به مجله فردیت(ویژه)
 • دسترسی به قسمت فکت های علمی

اشتراک 6 ماهه

4,900,000 تومان

 • دسترسی به تمام دوره های سایت
 • دسترسی به محتواهای اشتراکی
 • دسترسی به مجله فردیت(ویژه)
 • دسترسی به قسمت فکت های علمی

اشتراک 1 ساله

8,500,000 تومان

 • دسترسی به تمام دوره های سایت
 • دسترسی به محتواهای اشتراکی
 • دسترسی به مجله فردیت(ویژه)
 • دسترسی به قسمت فکت های علمی